[Doop] Mckennitt

Go down

[Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 22:08

Beste Monseigneur Elequest,

Ik bezoek U in deze familiekapel omdat ik verontrustend nieuws heb vernomen in Rome. Blijkbaar wordt mijn eigen doop in Rome niet erkend. De bisschop die deze uitvoerde zit op vandaag in het klooster en kan mij niet helpen. Het zou voor mij een hele eer zijn om mij te dopen hier in deze ruimte.

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 22:16

Aanvraagformulier Doop

Geachte Geestelijke,

Bij deze wens ik gedoopt te worden volgens het canoniek recht van de Heilige Rooms-Aristotelische Kerk.

naam dopeling: Kevin McKennitt
Woonplaats dopeling: Haarlem

naam peter/meter: Gherwina zal mij voordragen als dopeling tijdens de ceremonie.

Ik wil graag dat Zijne Hoogwelgeboren Zeereerwaarde Elequest mijn doop voorleidt

Volgend hoofdstuk uit het Boek der Deugden dat ik wil voorlezen: Het Boek der Deugden,
Boek 2, - Hoofdstuk XIII - De verwelkoming bij Polyphilos

Ik heb de volgende missen bijgewoond: - Doop van Miep, Kroning van Graaf Floryk von Langenstein, Kerstmis in Haarlem, …

Tijdstip & plaats: we hoeven niet te wachten; dus dit mag direct gebeuren in deze kapel.


Last edited by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 22:33; edited 2 times in total

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Elequest on Fri 9 Feb 2018 - 22:25

Elequest leest de aanvraag. Gezien er haast geboden is zal hij de mis starten.


    bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam bim bam


Bij deze nodig u allen uit voor de doop van Kevin McKennitt.

Na het luiden van de klok doet hij de deur open en begint het credo te zingen

Ik geloof in God, Zeer-Hoog Almachtig,
Schepper van Hemel en Aarde,
Hel en Paradijs,
Rechter van onze ziel aan het uur van de dood.

En in Aristoteles, zijn profeet,
de zoon van Nicomacus en Phaetis,
Gestuurt om de wijsheid en de goddelijke wetten van het Heelal
Aan de verdwaalde Mens te onderwijzen.

Ik geloof eveneens in Christos,
Geborene van Maria en Giosep.
Hij heeft zijn leven gewijd om ons de weg naar het Paradijs te tonen.
Hij is aldus, na onder Pontius geleden te hebben,
Door marteling gestorven om ons te redden.
Hij is naar de Zon gestegen waar Aristoteles aan de rechterzijde van de

Zeer-Hooge op hem wachtte.

Ik geloof in de Goddelijke Actie;
In de Heilige Roomse Aristotelische Kerk, Een en Ondeelbaar;
In de Heilige communie;
In de remissie van de zonde
In het Eeuwige Leven.

AMEN
avatar
Elequest

Posts : 77
Join date : 2015-12-20

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 22:29

McKennitt kijkt Elequest blij aan! Uit volle borst zingt hij het credo mee:

Ik geloof in God, Zeer-Hoog Almachtig,
Schepper van Hemel en Aarde,
Hel en Paradijs,
Rechter van onze ziel aan het uur van de dood.

En in Aristoteles, zijn profeet,
de zoon van Nicomacus en Phaetis,
Gestuurt om de wijsheid en de goddelijke wetten van het Heelal
Aan de verdwaalde Mens te onderwijzen.

Ik geloof eveneens in Christos,
Geborene van Maria en Giosep.
Hij heeft zijn leven gewijd om ons de weg naar het Paradijs te tonen.
Hij is aldus, na onder Pontius geleden te hebben,
Door marteling gestorven om ons te redden.
Hij is naar de Zon gestegen waar Aristoteles aan de rechterzijde van de

Zeer-Hooge op hem wachtte.

Ik geloof in de Goddelijke Actie;
In de Heilige Roomse Aristotelische Kerk, Een en Ondeelbaar;
In de Heilige communie;
In de remissie van de zonde
In het Eeuwige Leven.

AMEN

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 22:31

McKennitt hoort in de verte Dame Gherwina binnenkomen en glundert.

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Gherwina on Fri 9 Feb 2018 - 22:51

Gherwina hoort de kerkklokken luiden, Monseigneur Elequest had haar al verteld dat de doopdienst van Kevin McKennitt al snel zou starten. Ze heeft zich zojuist omgekleed, beneden slaat ze haar cape om en loopt naar de Kapel. Ze begroet beide heren en neemt plaats in de voorste bank.

Als Monseigneur Elequest het Credo inzet staat ze op en zingt mee.

Ik geloof in God, Zeer-Hoog Almachtig,
Schepper van Hemel en Aarde,
Hel en Paradijs,
Rechter van onze ziel aan het uur van de dood.

En in Aristoteles, zijn profeet,
de zoon van Nicomacus en Phaetis,
Gestuurt om de wijsheid en de goddelijke wetten van het Heelal
Aan de verdwaalde Mens te onderwijzen.

Ik geloof eveneens in Christos,
Geborene van Maria en Giosep.
Hij heeft zijn leven gewijd om ons de weg naar het Paradijs te tonen.
Hij is aldus, na onder Pontius geleden te hebben,
Door marteling gestorven om ons te redden.
Hij is naar de Zon gestegen waar Aristoteles aan de rechterzijde van de

Zeer-Hooge op hem wachtte.

Ik geloof in de Goddelijke Actie;
In de Heilige Roomse Aristotelische Kerk, Een en Ondeelbaar;
In de Heilige communie;
In de remissie van de zonde
In het Eeuwige Leven.

AMEN

avatar
Gherwina

Posts : 67
Join date : 2015-12-12

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 23:03

Nadat Vrouwe Gherwina het credo ten einde gezongen had ging McKennitt naar voor in de kapel en nam het Boek der Deugden bij zich en begon voor te lezen:

Het leven van Aristoteles

Hoofdstuk XIII

Ontvangst bij Polyphilos – Waarin Aristoteles zegt dat het noodzakelijk is te weten dat je omringd bent door ware vrienden.

Aristoteles was uitgenodigd voor een bijeenkomst in het huis van een rijke Atheense koopman, welke ook werkte als archon, een regeerder van een bepaald openbaar kantoor. Zijn naam was Polyphilos.
Hij was een erg rijk en machtig man, die gepassioneerd was van filosofie.
Vaak kwam hij luisteren naar Aristoteles, zo vaak als zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen hem dat toestonden.
Zijn huis was volledig gevuld en de tafels waren overladen met voedsel.

Aristoteles had een glas wijn vast, dat tot de rand was gevuld, en hij had net gevulde druivenbladeren genomen, toen Polyphilos hem benaderd.

Polyphilos: "Aristoteles, geliefde leraar. Hoe vind u deze bijeenkomst?"

Aristoteles: "Ik moet toegeven dat ik kleinere bijeenkomsten prefereer, je kan hier niet luisteren. Desalniettemin, uw huis is geweldig en het buffet is een koning waardig.

Polyphilos: "Ik dank u voor al deze complimenten. Maar niets is goed genoeg voor mijn vrienden, en ik geniet ervan ze nu allemaal om mij heen te hebben."

Aristoteles: "Zijn al deze mensen hier uw vrienden?"

Polyphilos: "Uiteraard, niemand, buiten mijn vrienden, mag mijn huis binnentreden."

Aristoteles: "Ik zie hier mensen van alle sociale afkomsten, die de stad dienen in een breed scala van functies."

Polyphilos: "Dus? Ik ben niet hooghartig. Dat laat ik over aan de nieuwe adel."

Aristoteles: "Natuurlijk en dat spreekt ook in je voordeel. Hoe dan ook. Het kan geen ware vriendschap zijn. Een echte vriend is je gelijke, omdat vriendschap wederzijds moet zijn en gelijkwaardig. Anders is dit geen vriendschap, maar het delen van winst en voordelen. Een koning kan niets verwachten van een bedelaar. De laatste kan de koning ook nooit helpen in tijden van nood. En wederzijdse hulp is de basis van een vriendschap. Daarom is vriendschap niet mogelijk tussen mensen, die te veel van elkaar verschillen.

De jongste zoon van Polyphilos naderde het gezelschap.

Eumónos: "Ik probeer dat mijn vader altijd te vertellen – Dat deze mensen niet zijn vrienden zijn en dat hij wat afstand moet bewaren."

Aristoteles: "Dat zou de tegenovergestelde fout zijn, jongeman. Vriendschap is de mens zijn waardevolste bezit. Het richt gemeenschappelijke banden op en, omgekeerd, gemeenschappen vormen de stad. Vriendschap staat sociale relaties toe en een mens kan dan deelnemen in het stadsleven en de zaken van de stad. En, als het belangrijkste doel van een mens deelname aan het welzijn van de stad is, dan zijn vriendschappen essentieel.”

Eumónos: "Maar hoe vind je de perfecte gelijkheid?"

Aristoteles: "Dat is niet nodig. Het is enkel noodzakelijk dat het meeliften op de ander zijn succes niet te duidelijk is in de dominante vriend. De gulden middenweg, die van deugd, is zodat je weet dat je omringd bent door echte vrienden. Mensen die op jou kunnen rekenen, en waarvan jij weet dat jij op hen kan rekenen."

Polyphilos en Eumónos knikken, omdat ze het ermee eens zijn. Aristoteles doet een stapje opzij en komt dan nog even terug.

Aristoteles: "Deze wijnbladeren zijn heerlijk, net zo heerlijk als een vriend zijn raad, denk je niet?"

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Fri 9 Feb 2018 - 23:06

Nadat hij de kerst voorgelezen had keek hij op en keek naar Monseigneur Elequest.

Ik heb deze tekst gekozen omdat ze wel toepasselijk leek gezien de huidige gebeurtenissen.

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Elequest on Sat 10 Feb 2018 - 9:43

De mis gaat erg snel zoals Elequest het graag ziet.

Dank je Kevin voor je woorden. Ik wil je vragen waarom je hier bent en of je hier bent uit eigen vrije wil.

Daarna wil ik Zuster Gherwina vragen om Kevin McKennitt officieel voor te dragen.


ooc late binnenkomers kunnen gewoon meedoen en als ze willen het credo zingen
avatar
Elequest

Posts : 77
Join date : 2015-12-20

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Gherwina on Sat 10 Feb 2018 - 19:09

Gherwina luistert aandachtig naar de lezing uit het Boek der Deugden welke Kevin heeft uitgekozen. Het is een hoofdstuk wat goed past in de huidige roerige tijden. Na het lezen wordt ze uitgenodigd om naar voren te komen om Kevin officieel voor te dragen.
Gherwina staat op en gaat naast Kevin staan, ze legt een hand op zijn schouder.


Het is mij een grote eer dat ik Gherwina Mason Landrieu, diaken van Haarlem, Kevin McKennitt mag voordragen voor het ontvangen van het Heilige Doopsel volgens het Canoniek recht van de Heilige Rooms-Aristotelische Kerk. Ik heb Kevin leren kennen als een hard werkend man, een man die Jah in zijn hart heeft gesloten. In het begin bleef hij een beetje in de schaduw, maar nu hij eenmaal in het volle licht staat zet hij zich ook voor de volle honderd procent in om het geloof onder de mensen te brengen. Hij is leergierig en een goed luisteraar die ook altijd met goede raad klaar staat. Hij is er zeker klaar voor om de gelofte uit te spreken en zijn leven in dienst te stellen van Jah.

Gherwina neemt haar hand van de schouder en knikt naar Monseigneur Elequest ten teken dat hij de mis kan vervolgen.
avatar
Gherwina

Posts : 67
Join date : 2015-12-12

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Sat 10 Feb 2018 - 21:49

Waarom ik hier ben? In de eerste instantie om gedoopt te worden. Met deze doop wordt je deel van de Aristotelische gemeenschap, iets wat ik dacht dat ik al van uit maakte, maar bij deze nu definitief is. De korte periode van twijfel en ongeloof zal achter de rug zijn en hierna kan ik zeggen dat ik volwaardig gedoopt ben.

In deze ruimte; de familiekapel van de Mason's omgeven door jullie is wel een bijzonder moment voor mezelf. En vanzelfsprekend ben ik hier uit vrije wil!


Last edited by mckennitt on Sat 10 Feb 2018 - 21:50; edited 1 time in total

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Sat 10 Feb 2018 - 21:50

McKennitt voelt zich vereerd door de mooie woorden van Vrouwe Gherwina...

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Elequest on Sat 10 Feb 2018 - 22:26

Kevin Mckennit. Ik wil je vragen hier bij het doopvont voor mij te knielen.

Wil je daarna de eed afleggen?

Zweer je trouw aan de Aristotelische Kerk en haar Profeten en ben je bereid deze trouw te blijven voor altijd.
Respecteer je het het Dogma en Canoniek Recht en erken je het Aristotelisch credo?


Last edited by Elequest on Sat 10 Feb 2018 - 22:59; edited 1 time in total
avatar
Elequest

Posts : 77
Join date : 2015-12-20

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Kimahri on Sat 10 Feb 2018 - 22:28

Kim had in stilte de deuren van de kapel geopend en plaats genomen achteraan.... de laatste dagen leek alles zwaarder, maar toch wou ik deze dag niet missen.
Zacht zong ik het credo mee en volde de rest van de prachtige ceremonie ...Ik geloof in God, Zeer-Hoog Almachtig,
Schepper van Hemel en Aarde,
Hel en Paradijs,
Rechter van onze ziel aan het uur van de dood.

En in Aristoteles, zijn profeet,
de zoon van Nicomacus en Phaetis,
Gestuurt om de wijsheid en de goddelijke wetten van het Heelal
Aan de verdwaalde Mens te onderwijzen.

Ik geloof eveneens in Christos,
Geborene van Maria en Giosep.
Hij heeft zijn leven gewijd om ons de weg naar het Paradijs te tonen.
Hij is aldus, na onder Pontius geleden te hebben,
Door marteling gestorven om ons te redden.
Hij is naar de Zon gestegen waar Aristoteles aan de rechterzijde van de

Zeer-Hooge op hem wachtte.

Ik geloof in de Goddelijke Actie;
In de Heilige Roomse Aristotelische Kerk, Een en Ondeelbaar;
In de Heilige communie;
In de remissie van de zonde
In het Eeuwige Leven.

AMEN
avatar
Kimahri
Admin

Posts : 528
Join date : 2015-12-11
Location : Haarlem

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Sun 11 Feb 2018 - 8:47

Toen McKennitt zijn goede vriend Kimahri zag zitten gaf hij hem een vriendschappelijke knik en was meer dan tevreden met de keuze van zijn voorgelezen tekst.
Met enige trots in zijn stem & vol zelfvertrouwen spreekt hij volgende woorden uit:

Ik zweer trouw aan de Aristotelische Kerk en haar Profeten en ben bereid deze trouw te blijven voor altijd.
Hierbij zal ik het Dogma en Canoniek Recht respecteren en het Aristotelisch credo erkennen!

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Elequest on Sun 11 Feb 2018 - 10:18

Elequest schept met zijn hand water uit het doopvond en sprenkeld dit over het hoofd van McKennitt.

Kevin McKennitt. Met dit water doop ik u in de naam van Jah, De aristolische kerk en zijn proveten
Ik was hiermee u zonden weg. U zult met een reine geest toetreden tot de Aristotelische familie.

Moge Jah u leiden in u leven


Dan pakt hij de doop medaille en geeft deze aan McKennitt


Code:
[img]http://illiweb.com/fa/pbucket.gif[/img]

ooc plaatje word niet afgebeeld kim
avatar
Elequest

Posts : 77
Join date : 2015-12-20

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Admin on Sun 11 Feb 2018 - 11:10

Er word gebruikt gemaakt van afb of gif van de site photobucket?
afb en dergelijke van deze worden niet meer afgebeeld door nieuwe policy van deze website.
Kim heeft me deze doorgegeven:


Admin
Admin

Posts : 20
Join date : 2015-12-11

http://mason-familiefora.actieforum.com

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Gherwina on Sun 11 Feb 2018 - 17:29

Gherwina kijkt toe als het gewijde water op het hoofd van Kevin wordt gesprenkeld.

Kevin McKennitt. Met dit water doop ik u in de naam van Jah, De aristolische kerk en zijn proveten
Ik was hiermee u zonden weg. U zult met een reine geest toetreden tot de Aristotelische familie.

Moge Jah u leiden in u leven


Dan wordt de Aristotelische medaille aan hem overhandigd en staat Kevin weer op. Gherwina gaat naar hem toe om hem te feliciteren.
avatar
Gherwina

Posts : 67
Join date : 2015-12-12

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by mckennitt on Sun 11 Feb 2018 - 17:37

Monseigneur Elequest, bedankt voor mijn doop, bedankt voor deze medaille!

Kijkt naar Kimahri & Gherwina; bedankt om hier vandaag bij te zijn!
Laat ons dit samen gaan vieren met een goed glas wijn.
Wijst naar zijn reiskoffer die achteraan de kapel staat, meegebracht van zijn laatste reis uit Rome.

mckennitt

Posts : 12
Join date : 2017-10-29

Back to top Go down

Re: [Doop] Mckennitt

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum